Super Promo Santiago – 12 de Outubro – Últimos Lugares (O)